• Prvá adventná nedeľa a spevácky zbor ZUŠ Partizánske

     • V podvečer prvej adventnej nedele sa žiaci z hudobného odboru ZUŠ Partizánske stretli pri požehnávaní Betlehema a adventného venca na Námestí SNP v Partizánskom, ktoré pripravilo vedenie mesta Partizánske. Dvadsať žiakov zo speváckeho zboru, pod vedením pani učiteľky Martičky Kindl zaspievali tri vianočné piesne. Na akordeóne ich doprevádzal pán učiteľ Števko Horský. Naše poďakovanie patrí pani učiteľke a jej žiakom, taktiež pánovi učiteľovi, ktorí si spoločne pripravili krásny predvianočný program. Potešili ste nielen svojich blízkych, ale aj všetkých prítomných čakajúcich na najkrajšie sviatky v roku. Ďakujeme!

       

     • Gitarová Prievidza 2022

     • O tom, že cvičiť sa oplatí, sme sa presvedčili na 12.ročníku celoslovenskej gitarovej súťaže v Prievidzi, ktorá sa konala 24. novembra. Žiak našej školy Filip Prekop z triedy pána učiteľa Sládečku  za posledné mesiace poriadne „drel  struny“ a výsledok sa dostavil. Získal 1. miesto v zlatom pásme vo svojej II.A kategórii a zároveň sa stal aj laureátom celej II. kategórie.  Okrem toho získal aj tretie ocenenie – Cenu za dramaturgiu výberu skladieb. Filipovi aj pánovi učiteľovi srdečne gratulujeme a ďakujeme za krásne reprezentovanie našej školy.   

     • Výtvarníci maľovali v Základnej škole....

     • Naši výtvarníci z triedy pani učiteľky Sylvii Šuňalovej realizovali maľbu v oddychovej zóne v Základnej škole na Malinovského ulici v Partizánskom. Svojou tvorbou zpríjemňujú prostredie, ktoré bolo vytvorené na oddych všetkým žiakom základnej školy ;) Ďakujeme výtvarníci ;)

     • Jesienka 2022

     • Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi každoročne organizuje detskú spevácku súťaž s názvom Jesienka. Súťaž prebiehala dňa 10. novembra 2022 v koncertnej sále školy. Z našej školy sa zúčastnili žiačky z hudobného odboru pani učiteľky Marty Kindl. Tamarka Ďurišová získala v kategórii C strieborné pásmo a Viktória Tothová v kategórii B bronzové pásmo. Členom poroty bol slovenský spevák Tomáš Bezdeda.  Pani učiteľke a jej žiačkam srdečne gratulujeme <3 

     • ,,BAŤOVanCI"

     • Výtvarný odbor našej školy sa zapojil do projektu s názvom ,,BAŤOVanCI“, ktorý pre verejnosť pripravilo Občianske združenie Fabrika umenia. Viac sa dozviete na našej FB stránke školy Základná umelecká škola Partizánske".

     • Misia na asteroid

     • Hvezdáreň v Partizánskom v spolupráci s Mestskou umeleckou agentúrou MUA Partizánske a Mestom Partizánske vyhlásilo literárno – výtvarnú súťaž pre žiakov s názvom ,,Misia na asteroid“.  Naša žiačka z výtvarného odboru pani učiteľky Sylvii Šuňalovej, Tia Trčová si prebrala v piatok 30.9.2022 v Mestskej knižnici MUA Partizánske ocenenie z rúk pani učiteľky Vladimíry Hlavnovej Šorcovej. Tiuške srdečne gratulujeme ;)

     • ,,Pomáhame si navzájom"

     • Dňa 22. júna 2022 si naši žiaci z výtvarného odboru prebrali ocenenia od primátora mesta Partizánske pána Jozefa Božika, za výtvarnú súťaž ,,Pomáhame si navzájom". Žiak pani učiteľky Karin Janžovej, Tomáško Sziladi získal 1.miesto za svoju prácu s názvom ,,Naučím ťa kolobežkovať" a žiačka pani učiteľky Sylvii Šunalovej, Karolínka Kollárova získala 3. miesto za ilustráciu kresby s názvom ,,Pomáham starej mame v sade". Srdečne gratulujeme <3

     • Malý princ - divadelné predstavenie

     • Najstarší žiaci z literárno-dramatického odboru v piatok 17. júna 2022 odpremierovali divadelné predstavenie Malý princ. Na zdramatizovaní textu, tvorbe rekvizít a kostýmov, ale i výbere hudby sa podieľali spolu s učiteľom Lukášom Števíkom všetci žiaci. Čoskoro si budete môcť, okrem fotiek, pozrieť aj videozáznam 

     • Koncert ku Dňu otcov 19.6.2022

     • Ďakujeme našim kolegom z elokovaného pracoviska z Veľkých Uheriec, pani učiteľke Aničke Hamadovej a pánovi učiteľovi Jurkovi Slivkovi za krásny koncert venovaný našim oteckom. Na pódiu účinkovali ich šikovní žiaci a hosťom bol pán Michal Slamka absolvent huslovej triedy nášho bývalého žiaka Juraja Tomku z Katedry strunových a dychových nástrojov vo VŠMU. Všetkým oteckom prajeme ešte krásny sviatočný večer 

     • Koncert ku Dňu otcov

     • V nedeľu 19. júna 2022 o 15tej hodine pozývame všetkých ocinov, oteckov aj dedkov na koncert venovaný práve Vám milí naši oteckovia.  Naši kolegovia z elokovaného pracoviska z Veľkých Uheriec / pani učiteľka Anna Hamadová a pán učiteľ Juraj Slivka/ spoločne so svojimi žiakmi si pre Vás pripravili hudobný program ;)

     • Koncert absolventov hudobného odboru ZUŠ Partizánske

     • Jedenásť absolventov z hudobného odboru prvého aj druhého stupňa sa stretli spoločne dnes 8. júna 2022 v Koncertnej sále Základnej umeleckej škole Partizánske. Slávnostnú atmosféru spríjemnili krásnym klavírnym vystúpením a potešili nielen svojich pedagógov, ale aj svojich najbližších. Koncert absolventov moderovala pani učiteľka Zuzka Sládečková  V albume si môžete pozrieť žiakov pani učiteliek Hamadovej, Blahovej, Hudecovej, Sládečkovej a Žemberovej. Srdečne im gratulujeme.