Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 3/2021 Zmluva o dielo 14 573.06 s DPH 30.08.2021 Tibor Kovalovský - BOCO ZUŠ Partizánske, Nám. SNP 211/32, 958 01 Partizánske Renáta Andrejová, DiS. art riaditeľ školy
Zmluva 2/2021 Zmluva o dielo 7 469.12 bez DPH 16.08.2021 Vladimír Kováč - predaj, servis ZUŠ Partizánske, Nám. SNP 211/32, 958 01 Partizánske Renáta Andrejová, DiS. art riaditeľ školy
Zmluva 1/2021 Zmluva o dielo 1 052,09 bez DPH 06.08.2021 Tibor Kovalovský - BOCO ZUŠ Partizánske, Nám. SNP 211/32, 958 01 Partizánske Renáta Andrejová, DiS. art riaditeľ školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2021 Rekonštrukcia suterénu budovy hudobného odboru Základnej umeleckej školy, Nám. SNP 211/32, Partizánske 20 817.68 bez DPH 28.07.2021 05.08.2021 ZUŠ Partizánske, Nám. SNP 211/32, 958 01 Partizánske
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2021 Rekonštrukcia suterénu budovy hudobného odboru Základnej umeleckej školy, Nám. SNP 211/32, Partizánske 20 817.68 bez DPH 28.07.2021 05.08.2021 ZUŠ Partizánske, Nám. SNP 211/32, 958 01 Partizánske
Objednávka 2/2021 Predplatné "Finančný spravodajca 2021" 16,39 s DPH 19.01.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. ZUŠ Partizánske, Nám. SNP 211/32, 958 01 Partizánske Renáta Andrejová DiS. art riaditeľ školy
Objednávka 1/2021 Predĺženie členstva 130,00 bez DPH 04.01.2021 RVC Nitra ZUŠ Partizánske, Nám. SNP 211/32, 958 01 Partizánske Renáta Andrejová DiS. art riaditeľ školy