• Gitarová Prievidza 2023

     • Krásny úspech! 23. novembra sa dvaja žiaci z triedy pána učiteľa Miloša Sládečku zúčastnili celoslovenskej súťaže v hre na gitaru v Prievidzi. A obstáli výborne. Mia Daňo v I.A kategórii a Filip Prekop v II.B kategórii obsadili prvé miesta v zlatom pásme. Cvičenie sa oplatilo a odmenou boli diplomy aj malé darčeky. A takto vyzerajú víťazi. Srdečne gratulujeme!

     • Dažďová záhrada

     • Veľmi sa tešíme z dažďovej záhrady pred výtvarným odborom našej ZUŠ Partizánske <3 Žiaci s pani učiteľkami si namaľovali tri veľké tekvice a dnes ich naaranžovali na pníky, ktoré sú súčasťou záhrady. V jarných mesiacoch, keď začne všetko krásne rásť a kvitnúť, doplníme tento priestor výrobkami z keramiky ;)

     • Druhý interný koncert

     • 16. novembra 2023 sa konal v koncertnej sále našej ZUŠ Partizánske, druhý interný koncert žiakov z hudobného odboru ;) Viac fotografií nájdete na našej FB stránke školy ;)

     • Jesienka 2023

     • Vo štvrtok 9.11.2023 sa žiaci z hudobného odboru zúčastnili 12. ročníka detskej speváckej súťaže populárnej a autorskej piesne Jesienka, ktorá sa uskutočnila v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi. Súťažili žiačky z triedy pána učiteľa Jakuba Gubku: Dianka Knajbelová a Mirka Hudecová a z triedy Marty Kindl: Grétka Dilongová,Viktória Klačanská a Arianka Galbová. Našim kolegom aj šikovným speváčkam srdečne gratulujeme , tešíme sa z krásneho ocenenia a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej ZUŠ Partizánske ;)

     • Chalúpkovo Brezno 2023

     • Druhý októbrový víkend už tradične patrí Chalúpkovmu Breznu - tvorivej súťažnej prehliadke pedagógov.Tento rok sa uskutočnil jeho 54.ročník, ktorého predvečer spestril svojim hudobným programom komorný orchester v zložení Renáta Andrejová, Tamara Drábeková, Štefan Florián, Lukáš Števík a Rastislav Petreje. V súťažnej prehliadke v kategórii hra na hudobnom nástroji získala strieborné pásmo Zuzana Žemberová a Kvinteto s filmovými melódiami. V bronzovom pásme sa predviedli Renáta Andrejová a Tamara Drábeková s originálnou skladbou nášho žiaka Tomáša Gondu a dlhoročného kolegu Ikova Kopačika, a spomínaný komorný orchester v spolupráci s Breznom. Naši učitelia tak aktívne rozvíjajú vzájomnú spoluprácu a svoje interpretačné schopnosti, čím výrazne zvyšujú prezentačnú a pedagogickú úroveň našej školy. Získané skúsenosti pretavujú do práce so svojimi nadanými žiakmi.