• Triedna besiedka našich spevákov

     •  

      Vo štvrtok 7.4.2022 sa konala v Koncertnej sále ZUŠ Partizánske triedna besiedka žiakov z hudobného odboru pani učiteľky Martičky Kindl.  16 spevákov potešilo nielen svojich najbližších, ale aj svoju pani učiteľku <3 

     • Interný koncert žiakov z hudobného odboru /4.4.2022/

     • Tak toto je jeden z najkrajších interných koncertov našej školy ❤ Konečne po dlhej dobe sa všetci dočkali a včera 4.4.2022 sa žiaci z hudobného odboru so svojimi pedagógmi aj rodičmi stretli a vystúpili na javisku v Koncertnej sále ZUŠ Partizánske.

     • Ocenenie pedagógov mesta Partizánske

     • 29. marca 2022 odovzdal pán primátor Jozef Božik so svojimi kolegami ocenenia pedagógom nášho mesta. Veľmi sa tešíme, že tento rok si osobne ocenenie prebrala naša pani riaditeľka Renátka Andrejová.Renáta Andrejová, DiS. art. spojila svoj život s umením, hudbou a hlavne deťmi, jej žiakmi, ktorých učí hru na klavíri. Vychovala niekoľko skvelých absolventov, ktorí pokračovali v štúdiu na vysokých umeleckých školách a dnes sú úspešnými umelcami a pedagógmi.Obdivuhodné je jej pôsobenie vo funkcii riaditeľky školy už 27 rokov. Pod jej taktovkou sa škola rozvíja nielen čo do počtu (v súčasnosti ju navštevuje 605 žiakov, čo ju radí medzi najväčšie školy v okrese), ale hlavne kvalitatívne. Žiaci sú úspešní na celoslovenských aj medzinárodných súťažiach.Kultúrna verejnosť nášho mesta oceňuje jej dramaturgický výber, umelecké spracovanie a účinkovanie spolu s kolegami v Komornom orchestri ZUŠ pri mnohých galaprogramoch a slávnostných koncertoch nášho mesta.Je držiteľkou vzácneho ocenenia „Verejného uznania mesta Partizánske osobnosti, ktorá sa zaslúžila o mimoriadny prínos v rozvoji mesta“, ocenenia „Najlepší pedagóg Trenčianskeho kraja“ a ocenenia od Hornonitrianskeho osvetového strediska za „Kultúrny počin roka“.Pani riaditeľke srdečne gratulujeme a prajeme jej veľa úspechov a tvorivých síl v umeleckej profesii <3