• Koncert ku Dňu matiek 12.5.2022

     • V nedeľu 8. mája majú sviatok všetky maminky. Preto si naši žiaci a pedagógovia pripravili krásny koncert, ktorý sa uskutoční 12. mája 2022 o 18tej hodine v spoločenskej sále DK v Partizánskom. Opäť sa na Vás veľmi tešíme ;)

     • 7. ročník klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove

     •  

      Po dvoch rokoch pauzy sa žiaci našej ZUŠ Partizánske opäť zúčastnili 7.ročníka celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove, ktorá sa uskutočnila 29.4.2022. Popri vysokej účasti, náročnom repertoári a kvalitných výkonoch všetkých súťažiacich získal Simon Mordáčik v 3. kategórii strieborné pásmo a Matej Šimčík v 6. kategórii bronzové pásmo. Porota vysoko ocenila prácu pedagógov, podporu rodičov a hlavne krásne klavírne interpretácie mladých klaviristov. Obaja žiaci sú z klavírnej triedy p. učiteľky Zuzky Žemberovej. Simonovi a Matejovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa chuti a nadšenia z hry za klavírom 

     • Triedna besiedka našich spevákov

     •  

      Vo štvrtok 7.4.2022 sa konala v Koncertnej sále ZUŠ Partizánske triedna besiedka žiakov z hudobného odboru pani učiteľky Martičky Kindl.  16 spevákov potešilo nielen svojich najbližších, ale aj svoju pani učiteľku <3 

     • Interný koncert žiakov z hudobného odboru /4.4.2022/

     • Tak toto je jeden z najkrajších interných koncertov našej školy ❤ Konečne po dlhej dobe sa všetci dočkali a včera 4.4.2022 sa žiaci z hudobného odboru so svojimi pedagógmi aj rodičmi stretli a vystúpili na javisku v Koncertnej sále ZUŠ Partizánske.

     • Ocenenie pedagógov mesta Partizánske

     • 29. marca 2022 odovzdal pán primátor Jozef Božik so svojimi kolegami ocenenia pedagógom nášho mesta. Veľmi sa tešíme, že tento rok si osobne ocenenie prebrala naša pani riaditeľka Renátka Andrejová.Renáta Andrejová, DiS. art. spojila svoj život s umením, hudbou a hlavne deťmi, jej žiakmi, ktorých učí hru na klavíri. Vychovala niekoľko skvelých absolventov, ktorí pokračovali v štúdiu na vysokých umeleckých školách a dnes sú úspešnými umelcami a pedagógmi.Obdivuhodné je jej pôsobenie vo funkcii riaditeľky školy už 27 rokov. Pod jej taktovkou sa škola rozvíja nielen čo do počtu (v súčasnosti ju navštevuje 605 žiakov, čo ju radí medzi najväčšie školy v okrese), ale hlavne kvalitatívne. Žiaci sú úspešní na celoslovenských aj medzinárodných súťažiach.Kultúrna verejnosť nášho mesta oceňuje jej dramaturgický výber, umelecké spracovanie a účinkovanie spolu s kolegami v Komornom orchestri ZUŠ pri mnohých galaprogramoch a slávnostných koncertoch nášho mesta.Je držiteľkou vzácneho ocenenia „Verejného uznania mesta Partizánske osobnosti, ktorá sa zaslúžila o mimoriadny prínos v rozvoji mesta“, ocenenia „Najlepší pedagóg Trenčianskeho kraja“ a ocenenia od Hornonitrianskeho osvetového strediska za „Kultúrny počin roka“.Pani riaditeľke srdečne gratulujeme a prajeme jej veľa úspechov a tvorivých síl v umeleckej profesii <3 

     • 28. marec Deň učiteľov

     • „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“ Ján Ámos Komenský.

      V deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského si pripomíname všetkých pedagogických pracovníkov a prajeme im veľa lásky, trpezlivosti a spokojnosti, nech im táto vznešená práca prináša radosť a útechu <3  

     • Dištančné vyučovanie od 29.11.2021!

     • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje :

      S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia základných umeleckých škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie. Preto vyučovanie v ZUŠ Partizánske bude od pondelka 29.11.2021 prebiehať dištančnou formou.