• Príprava výtvarníkov na koncoročnú výstavu ;)

     • Výtvarníci z triedy pani učiteľky Karin Janžovej dokončujú a pilne pracujú na svojich dielach, ktoré si budete môcť pozrieť na našej Detskej palete 2023, koncoročnej výstave prác žiakov z výtvarného odboru ;)

     • Novácky talent 2023

     • Dnešný Novácky talent 2023 nám priniesol šťastie pre naše šikovné speváčky. S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že žiačky z triedy pani učiteľky Martičky Kindl aj dnes získali krásne umiestnenia. Arianka Galbová získala strieborné pásmo v kategórii Aa a Nely Škultétyová získala strieborné pásmo v kategórii Ab. Je to veľký úspech, keďže konkurencia s množstvom súťažiacich bola veľmi silná. Dievčatá, srdečne Vám gratulujeme!

     • Popové hlasy 2023

     • Dnes sa žiaci z hudobného odboru z triedy pani učiteľky Marty Kindl zúčastnili celoslovenkej speváckej súťaže s názvom: Popové hlasy 2023. 5. ročník súťaže vyhlásila Základná umelecká škola v Hlohovci. Žiaci : Arianka Galbová, Benjaminko Cabaj, Bianka Cabajová a Viktória Tóthová podali skvelé výkony Arianka získala krásne 3.miesto v prvej kategórii Srdečne gratulujeme pani učiteľke aj našim šikovným spevákom ;)

     • PROJEKT 15: Dažďová záhrada

     • Milí priatelia! Podporte prosím náš projekt s názvom ,,Dažďová záhrada", ktorú by sme radi zrealizovali pred budovou výtvarného odboru ZUŠ Partizánske. Za každý hlas vám vopred srdečne ďakujeme!
     • Klavírna súťaž v Brezne

     • 28. apríla 2023 sa uskutočnil v Brezne 7. ročník nadregionálnej súťaže v hre na dvoch klavíroch. Zúčastnili sa ho Simon Mordáčik a Juliana Kotríková z triedy pani učiteľky Zuzany Žemberovej. Vo svojej kategórii získali zlaté pásmo a zvláštnu cenu poroty za interpretáciu skladby od Marthy Mier Concertino in Jazz Style. Simonkovi, Julianke a pani učiteľke Zuzke srdečne blahoželáme ;)

     • Hudobná besiedka pána učiteľa Jakuba Gubku

     • V stredu 26. apríla 2023 sa konala besiedka triedy pána učiteľa Jakuba Gubku, na ktorej deti svojim rodičom spríjemnili popoludnie slovenskými ľudovými, ale aj modernými piesňami. Niektorí sa na pódiu predstavili po prvý krát. Deťom gratulujeme k úspešným výkonom, rodičom za podporu a spoločne sa budeme tešiť na ďaľšie hudobné stretnutie ;)

     • Interný koncert 24.4.2023

     • Už po piatykrát sa v tomto školskom roku konal interný koncert. Predstavili sa hlavne žiaci z hudobného odboru v hre na klavír, husle, priečnú flautu, akordeón, saxofón a keyboard. Umeleckým prednesom sa predstavili žiaci z literárno-dramatického odboru ;)

     • Vesmír očami detí 2023

     • Dnes 20.4.2023 sa v Mestskom múzeu v Partizánskom konalo odovzdávanie cien 38. ročníka výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Regionálne kolo sprostredkovala Hvezdáreň v Partizánskom, výstavu otvorila a moderovala pani učiteľka Karin Janžová. Naši výtvarníci sa pravidelne do tejto súťaže zapájajú a aj tento rok sa im zaslúžene podarilo obsadiť pekné prvé miesta ;) V 4. kategórii získala prvé miesto žiačka pani učiteľky Karin Janžovej Timea Šulíková, druhé miesto Michaela Balažková, žiačka pani učiteľky Vladimíry Hlavnovej Šorcovej. V 5. kategórii získala prvé miesto Laura Bohunská, žiačka pani učiteľky Sylvii Šuňalovej a druhé miesto získala Lenka Badinská, žiačka pani učiteľky Karin Janžovej. Šikovným výtvarníčkam a pani učiteľkám srdečne gratulujeme ;) Výstavu si môžete prezrieť v Mestskom múzeu Partizánske v pracovných dňoch do 27.4.2023 v čase od 9.00h. do 15.00h.

     • Klavírny koncert 13.4.2023

     • Cestovať sa dá nielen dopravným prostriedkom, ale aj s klavírom. Presvedčili sa o tom žiaci, pani učiteľky, ale aj rodičia a priatelia našej školy, ktorí sa vo štvrtok 13. apríla zúčastnili Klavírneho koncertu našich žiakov. Precestovali spolu sedem krajín. Prešli cez Ameriku, Anglicko, Poľsko, Mexiko, Taliansko, Francúzsko a  Slovensko. Prítomným sa predstavili žiaci z hudobného odboru pani učiteliek Aničky Hamadovej, Tamarky Drábekovej, Darinky Hudecovej a Zuzky Žemberovej ;)

     • Všetko najlepšie pre nášho bývalého kolegu Ikova Kopáčika!

     • V dnešný deň sa dožíva krásneho životného jubilea náš bývalý kolega – hráč na dychové nástroje Ikov Kopáčik. Počas svojho pôsobenia v našej škole (bývalej Ľudovej škole umenia) od roku 1971 vykonával aj funkciu zástupcu riaditeľa školy. Vychoval množstvo hudobníkov – profesionálov, ktorí pôsobili a pôsobia v orchestroch, divadlách či vyučujú na umeleckých školách. Zapálil aj mnoho hudobných nadšencov, ktorí sa ako amatéri aj naďalej venujú hudbe. Svoje pedagogické znalosti využil pri písaní inštruktívnych skladieb a je autorom učebníc pre všetky dychové nástroje, ktoré sa používajú pri vyučovaní v základných umeleckých školách po celom Slovensku i v Čechách. Bol dirigentom Mestského dychového orchestra a vytvoril aj veľa skladieb pre dychový orchester. Za jeho dlhoročný prínos mu bola v roku 2013 udelená cena Hudobného fondu za celoživotnú skladateľskú a aranžérsku prácu pre dychovú hudbu a najmä za množstvo edukatívnej literatúry pre dychové nástroje používanej v ZUŠ doma i v zahraničí. Nášmu skvelému kolegovi prajeme všetko najlepšie a hlavne veľa zdravia a elánu do ďalších dní jeho života!!!

     • Ocenenie pre pani učiteľku Zuzku Žemberovú

     • Základná umelecká škola Partizánske pri príležitosti Dňa učiteľov 2023, navrhla oceniť  pani učiteľku Zuzku Žemberovú, učiteľku hry na klavíri a hudobnej náuky. Svojím nevšedným a skvelým prístupom vie zapáliť nadšenie u svojich mnohých študentov. Pravidelne sa s nimi zúčastňuje klavírnych súťaží, z ktorých prinesie vždy umiestnenie v zlatom pásme. Spomeňme celoslovenské klavírne súťaže Pála Kadosu v Leviciach, v Sládkovičove a Piano v modernom rytme v Bojniciach. Našej milej kolegyne Zuzke srdečne gratulujeme a prajeme jej veľa zdravia, lásky a úspechov v osobnom aj pracovnom živote ;)

     • Fotografie z Koncertu učiteľov

     • Ponúkame Vám fotografie zo včerajšieho Koncertu učiteľov. Teší nás, že ste prišli, že ste boli s nami a dúfame, že ste si to užili tak ako aj my ;) Ďakujeme nášmu bývalému žiakovi Števkovi Janžovi, za všetky zábery z nášho koncertu ;) Album z koncert a viacej záberov nájdete na FB stránke školy. 

     • ,,Veľký valčík" - veľký úspech Tomáša Gondu!

     • Akademické zasadnutie skladateľskej súťaže „ARTISTES EN HERBE“ v Luxemburgu vyhlásilo dňa 12.marca 2023 laureátov z medzinárodnej  súťaže, do ktorej sa prihlásil aj náš žiak Tomáš Gonda. V sekcii 1 ,,JUNIOR“ v skupine mladých skladateľov od 11 do 15 rokov v kategórii klavír, získal prvú cenu za svoju skladbu ,,Grande Valse“. Cieľom tejto súťaže bolo zložiť vlastnú skladbu pre sólový nástroj, komornú alebo orchestrálnu hudbu. Tomáš si vybral  klavír pre štyri ruky, pre ktorý napísal valčík. Keďže bol valčík o niečo dlhší, dal mu názov ,,Veľký valčík“. Z jeho úspechu sa veľmi tešíme a pani učiteľka Anna Hamadová, ktorá Tomáša vyučuje v hre na klavír má z neho úprimnú radosť. Mladému skladateľovi prajeme veľa hudobných úspechov pri ďalšej tvorbe.