• Prvá adventná nedeľa a spevácky zbor ZUŠ Partizánske

     • V podvečer prvej adventnej nedele sa žiaci z hudobného odboru ZUŠ Partizánske stretli pri požehnávaní Betlehema a adventného venca na Námestí SNP v Partizánskom, ktoré pripravilo vedenie mesta Partizánske. Dvadsať žiakov zo speváckeho zboru, pod vedením pani učiteľky Martičky Kindl zaspievali tri vianočné piesne. Na akordeóne ich doprevádzal pán učiteľ Števko Horský. Naše poďakovanie patrí pani učiteľke a jej žiakom, taktiež pánovi učiteľovi, ktorí si spoločne pripravili krásny predvianočný program. Potešili ste nielen svojich blízkych, ale aj všetkých prítomných čakajúcich na najkrajšie sviatky v roku. Ďakujeme!

       

     • Gitarová Prievidza 2022

     • O tom, že cvičiť sa oplatí, sme sa presvedčili na 12.ročníku celoslovenskej gitarovej súťaže v Prievidzi, ktorá sa konala 24. novembra. Žiak našej školy Filip Prekop z triedy pána učiteľa Sládečku  za posledné mesiace poriadne „drel  struny“ a výsledok sa dostavil. Získal 1. miesto v zlatom pásme vo svojej II.A kategórii a zároveň sa stal aj laureátom celej II. kategórie.  Okrem toho získal aj tretie ocenenie – Cenu za dramaturgiu výberu skladieb. Filipovi aj pánovi učiteľovi srdečne gratulujeme a ďakujeme za krásne reprezentovanie našej školy.   

     • Výtvarníci maľovali v Základnej škole....

     • Naši výtvarníci z triedy pani učiteľky Sylvii Šuňalovej realizovali maľbu v oddychovej zóne v Základnej škole na Malinovského ulici v Partizánskom. Svojou tvorbou zpríjemňujú prostredie, ktoré bolo vytvorené na oddych všetkým žiakom základnej školy ;) Ďakujeme výtvarníci ;)

     • Jesienka 2022

     • Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi každoročne organizuje detskú spevácku súťaž s názvom Jesienka. Súťaž prebiehala dňa 10. novembra 2022 v koncertnej sále školy. Z našej školy sa zúčastnili žiačky z hudobného odboru pani učiteľky Marty Kindl. Tamarka Ďurišová získala v kategórii C strieborné pásmo a Viktória Tothová v kategórii B bronzové pásmo. Členom poroty bol slovenský spevák Tomáš Bezdeda.  Pani učiteľke a jej žiačkam srdečne gratulujeme <3