• Hudobná besiedka pani učiteľky Zuzky Sládečkovej a pána učiteľa Miloška Sládečku

     • Školský rok sa pomaly chýli ku koncu a naši žiaci chcú ukázať, čo sa naučili. Tak tomu bolo aj 26. mája, kedy sa uskutočnila besiedka žiakov z tried pani učiteľky Sládečkovej a pána učiteľa Sládečku. Veľa malých hudobníkov ešte nikdy predtým nevystupovalo a bola to pre nich premiéra a „krst ohňom“. Všetkým sa vystúpenie podarilo a dokonca niektorým rodičom od radosti vypadla z oka aj malá slzička. Gratulujeme!!!

     • Cesta rozprávkovým lesom 2022

     • Ďakujeme našim výtvarníkom z triedy pani učiteľky Šuňalovej / Emmke, Jelke, Ninke, Simonke, Nellke, Adelke, Maxíkovi, Vilkovi/ a ich rodičom za super spoluprácu pri dnešnej Ceste rozprávkovým lesom ;)

     • Koncert ku Dňu matiek 12.5.2022

     • V nedeľu 8. mája majú sviatok všetky maminky. Preto si naši žiaci a pedagógovia pripravili krásny koncert, ktorý sa uskutoční 12. mája 2022 o 18tej hodine v spoločenskej sále DK v Partizánskom. Opäť sa na Vás veľmi tešíme ;)

     • 7. ročník klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove

     •  

      Po dvoch rokoch pauzy sa žiaci našej ZUŠ Partizánske opäť zúčastnili 7.ročníka celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove, ktorá sa uskutočnila 29.4.2022. Popri vysokej účasti, náročnom repertoári a kvalitných výkonoch všetkých súťažiacich získal Simon Mordáčik v 3. kategórii strieborné pásmo a Matej Šimčík v 6. kategórii bronzové pásmo. Porota vysoko ocenila prácu pedagógov, podporu rodičov a hlavne krásne klavírne interpretácie mladých klaviristov. Obaja žiaci sú z klavírnej triedy p. učiteľky Zuzky Žemberovej. Simonovi a Matejovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa chuti a nadšenia z hry za klavírom