• Zápis nových žiakov v školskom roku 2021/2022 

          • Milí rodičia! Máte doma talentovaného a kreatívneho umelca? Naša ZUŠ Partizánske Vám ponúka možnosť plnohodnotne využiť čas Vášho dieťaťa v popoludňajších hodinách v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno - dramatickom odbore. Termín zápisu nových žiakov v školskom roku 2021/2022 končí dňa 15.9.2021