• TANEČNÝ ODBOR

   Poskytuje základy pohybového a tanečného vzdelania.

   Prípravné štúdium je určené pre deti predškolského veku  ( od 5 rokov ). Je zamerané na rozvoj hudobných a pohybových schopností žiaka.

   Cieľom je : pestovanie správneho držania tela, rozvoj koordinácie pohybov,  základy melodického a rytmického cítenia, rozvoj estetického cítenia, pohyb v priestore, pohybová pamäť a fantázia.

   Základné štúdium je určené pre deti školského veku ( od 7 rokov ). Popri tanečnej príprave pribúda tanečná prax, ktorá je spojená s prezentáciou dosiahnutých výsledkov na verejných vystúpeniach. Štúdium prispieva k posilňovaniu individuality, kreativity a zmyslu pre spoluprácu.

   Od 3.ročníka je výuka obohacovaná o rôzne tanečné techniky: klasický tanec,  ľudový tanec, kreatívny tanec,  moderný tanec, džezový tanec.

   Vo vyšších ročníkoch sú spestrením základy historického tanca a tiež tance iných národov ( napr. Country ).